CO2 compenseren

 

Overal in je bedrijf wordt energie gebruikt

Veel moeite om energie te besparen

CO2 groen

Na heel veel moeite om energie te besparen of groene energie te gebruiken, kom je tot de conclusie dat de CO2 uitstoot nog steeds te hoog is. Die uitstoot wil je compenseren. Maar hoe? De één gaat naar grote bosbouwprojecten, de ander zoekt het in een kleinschaliger aanpak. Over dat laatste, een aanpak met een bescheiden omvang en een goed CO2-rendement, gaat dit verhaal.


Om CO2 vast te leggen kunnen we bomen planten

Voor het compenseren van een ton CO2-uitstoot zijn vijf bomen nodig, die in de loop der jaren helemaal opgroeien. Tenminste, als de bomen goed verzorgd worden. In het bomenplantproject van Stichting Adopt a Tree in Nepal (SATiN), wordt heel goed voor de bomen gezorgd. Het is een degelijk project omdat het aan de volgende voorwaarden voldoet.

Voorwaarde 1: Een goede en betrouwbare partner
SATiN werkt met het Shreejana Development Centre (SDC), een non-gouvernementele organisatie (NGO) die tot doel heeft arme mensen te helpen een beter bestaan te krijgen. SDC werkt in het gebied rond Pokhara. De bestuurlijke structuur en het financieel toezicht zijn goed geregeld, onder meer vanuit de Centrale Bank van Nepal. De initiatiefnemers van SATiN hebben met SDC in andere projecten al 15 jaar goede ervaringen opgedaan.Voorwaarde 2: Mensen die de bomen planten
Dat zijn er in dit project 25.000, voornamelijk vrouwen. Zij hebben van SDC een microkrediet gekregen om een bedrijf te starten. Van SATiN krijgen ze elk jaar een boom, als extra steun in de rug.Voorwaarde 3: Geschikte bomen
In het project worden snel groeiende lokale soorten geplant, zoals mango, lychee en guave. Deze bomen dragen al na twee tot drie jaar vrucht.Voorwaarde 4: Zorg voor de boom, zodat hij blijft groeien
In een pilotproject in 2013 met een paar duizend bomen is gebleken is dat de Nepalese vrouwen erg goed voor de bomen zorgen. Logisch, want een gezonde boom zorgt voor een kleine maar snel beschikbare aanvulling op het bedrijfsinkomen. En van het fruit dat van de bomen komt, kan het eigen gezin ook eten.Voorwaarde 5: Goed toezicht
Zowel vanuit Nederland als in Nepal zijn er frequente contacten met de vrouwen. Het toezicht op het project is heel goed georganiseerd. Wat ook meehelpt: er is een goede structuur opgezet voor het uitgeven van de microkredieten. De vrouwen vormen lokale groepjes waarin ze elkaar steunen en stimuleren.Voorwaarde 6: Lage investering, hoog rendement
Voor elke twee euro die SATiN uit donaties in Nederland ontvangt, wordt in Nepal een fruitboom geplant. Elke boom wordt geregistreerd bij SDC. Doordat alle kosten in Nepal worden gemaakt, kunnen we van weinig geld veel bomen planten: een heel kostenefficiënte aanpak dus!


Samengevat

CO2 compensatie tegen lage kosten door bomen die in een goed geborgde structuur onder lokaal toezicht snel groeien. En als mooie 'bijvangst': steun voor de emancipatie van ondernemende vrouwen in Nepal!

 
OPMERKING:
Tot begin 2017 werd uitgegaan van drie bomen om een ton CO2 te compenseren. Een nadere studie naar ons soort bomen, fruitbomen, heeft ertoe geleid dat we nu uitgaan van vijf bomen per ton CO2. De stijging heeft te maken met het feit dat fruitbomen gesnoeid worden, vruchten dragen die worden geoogst en met de levensduur, die wat korter lijkt te zijn dan een van een boom in een bosbouwproject. We vinden het goed om van drie naar vijf bomen per ton vastgelegde CO2 te gaan om nog meer zekerheid te bieden over het resultaat.
 

Afdrukken E-mail

Stichting
Adopt a Tree in Nepal

IJsvogel 34
3602XN Maarssen
E-mail: info@adoptatreeinnepal.nl
Telefoon: +31645258663

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.