Doneren

Fondsenwerving

In Nederland is de stichting actief met het werven van gelden, zowel bij fondsen als bij particuliere en zakelijke donoren.Verder probeert Adopt a Tree zo veel mogelijk de publiciteit te zoeken en het grote publiek te bereiken. Bijvoorbeeld door op lokale manifestaties aanwezig te zijn.

Voor onze organisatie is fondsenwerving van groot belang. Immers wij willen de komende 5 jaar graag 50.000 bomen planten. Ons budget is 20.000 euro per jaar dat is 2 euro per boom. Dat is inclusief alle kosten die er gemaakt moeten worden om een boom te kunnen planten zoals organisatiekosten, voorlichting, aanschaf van de jonge bomen, administatie etc.

Uw donatie is dan ook meer dan welkom. Doneren kunt u via Doneren
doelgroep

Doneren en de fiscus

De Stichting ‘Adopt a Tree in Nepal’ is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Belastingdienst Amsterdam 3aw1600 
Het RSIN-nummer is 853852194. Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. Bij de Kamer van Koophandel heeft de stichting nummer 60308567.

Voor de fiscale regels verwijzen wij u naar de Belastingdienst. Als u een periodieke gift wil doen (minimaal 5 jaar) dan is deze gift voor het gehele bedrag aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor deze wijze van schenken is een onderhandse akte nodig. Deze vindt u eveneens bij de Belastingdienst.

En natuurlijk helpen wij u graag met deze zaken. Als u ons via CONTACT (hierboven in het menu) en het Contactformulier een verzoek stuurt, dan hoort u snel van ons.

Donateurs

Op onze website vermelden wij graag de donateurs, die ook mogen vertellen waarom ze ons project zo belangrijk vinden.

EthiscriptEthiscript

OerVoerOerVoer

Wij, de oprichters van OerVoer, zijn met OerVoer begonnen vanuit een ideaal: gezonde oervoeding voor carnivoren, en wel van eerlijke dieren. Dan kom je uit op biologisch gehouden en wilde dieren. Daar hoort duurzaam je bedrijf inrichten ook bij.
Om ons energie verbruik te compenseren hebben we gekozen voor dit mooie project!


Onderweegs & De GrootOnderweegs & De Groot

Onderweegs & De Groot is een middelgroot accountantskantoor. Het kantoor en vervoer veroorzaakt veel CO2 uitstoot. Men is zich daarvan bewust en wil een deel daarvan compenseren. Er zijn 250 bomen aangeschaft in het project van Adopt a Tree.


Team Heiner Team Heiner

Team Heiner haalt het beste uit jezelf en probeert dat ook als het gaat om het milieu. Het brandstof verbruik van het eigen team en klanten is iets wat niet makkelijk is te beheersen. Vandaar dat zij er voor gekozen hebben om de CO2 uitstoot te compenseren door 600 bomen te adopteren in het Project van Adopt a Tree.

Stichting
Adopt a Tree in Nepal

IJsvogel 34
3602XN Maarssen
E-mail: info@adoptatreeinnepal.nl
Telefoon: +31645258663

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.