Missie

‘Adopt a Tree in Nepal’ geeft fruitbomen aan ondernemende Nepalese vrouwen. Dat helpt hun emancipatie, de gezinnen van deze vrouwen en het milieu.

De Doelgroep

Zo’n 25.000 mensen in Nepal met een SDC microkrediet

De doelgroep van het project bestaat uit zo’n 25.000 mensen (voornamelijk vrouwen) die van het Shreejana Development Centre een microkrediet hebben gekregen om hun onderneming van de grond te krijgen. Daarbij gaat het om een theeschenkerij, een groentewinkeltje, een straathandel voor kleding, een varkens- of kippenhouderij, een kwekerij van tomatenplanten, enzovoort.
doelgroep 

De Doelstelling

Elke deelnemer een keer per vijf jaar twee fruitbomen geven

Stichting Adopt a Tree in Nepal streeft er naar om Nepalese vrouwen die een microkrediet hebben verkregen een keer per vijf jaar twee fruitbomen te geven. Het steunt de emancipatie van de vrouwen en deze ondernemende en verantwoordelijke vrouwen zullen de bomen goed verzorgen. Zij kunnen daardoor hun gezinnen beter te eten geven en ook inkomsten halen uit de verkoop van het fruit. Dat de bomen CO2 vastleggen en bodemerosie tegengaan is ook belangrijk. Overigens is de doelstelling begin 2017 aangepast. Oorspronkelijk streefden we naar één boom per deelnemer per jaar. Enkele waarnemingen rond de uitvoering van het project gaven aanleiding tot verandering. Ten eerste heeft een belangrijk aantal vrouwen niet genoeg grond om vijf bomen te planten; twee bomen is voor de meesten wel mogelijk. En in de tweede plaats blijkt transport van de jonge bomen in Nepal moeilijk en kostbaar; om de kosten te drukken met een praktische aanpak is gekozen voor het uitgeven van twee bomen tegelijk aan de betreffende deelnemers.
doelgroep - doelstelling 

De Bomen

 

Bomen in Nepal 

De bomen zijn hybride, snel groeiende soorten als mango, lychee en guave die al na twee á drie jaar vrucht dragen. De vrouwen zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg voor de boom. Zowel vanuit Nederland als vanuit Nepal zijn er frequente contacten met de vrouwen en het toezicht op het project is heel goed georganiseerd.

Echtpaar met boompje 

De resultaten van een pilot project in 2013 met een paar duizend bomen zijn zeer bevredigend. Gebleken is dat de gezinnen erg goed voor de bomen zorgen. eind 2016 waren er 24.000 bomen geplant. In de projectperiode van vijf jaar wil de stichting 10.000 bomen per jaar planten. Daarvoor hebben we € 20.000 per jaar nodig.

SDC, onze partner in Nepal

 

Shreejana Development Centre is een non-gouvernementele organisatie die zich onder andere tot doel stelt arme mensen te helpen in hun ontwikkeling naar een beter bestaan. Inmiddels zijn er 12 vestigingen in een cirkel van 100 km rond Pokhara. De komende jaren verwacht men het aantal vestigingen uit te breiden tot 20.

SDC heeft een bestuur dat om de twee jaar wisselt en dat democratisch wordt gekozen door een ledenraad van 170 mensen. Het bestuur bestaat uit negen mensen die maatschappelijk betrokken zijn en het gebied goed kennen. Het financieel toezicht is goed. Er is ook toezicht op het project vanuit de Centrale Bank van Nepal, de Rastra Bank. De initiatiefnemers van Adopt a Tree in Nepal hebben vijftien jaar goede ervaringen opgedaan met SDC in andere projecten, zoals het bouwen van een weeshuis en een waterproject voor dat weeshuis en het dorp. Afspraken over de financiële verantwoording van het bomenproject zijn onder andere in een Memorandum of Understanding vastgelegd.
partner SDC Bir Bahdur Adhikar, CEO van het Shreejana Micro Finance Program
Bir Bahdur Adhikar, CEO van het Shreejana Micro Finance Program

Microkrediet

 

microkrediet SDC  

Eén van de activiteiten van SDC is het verstrekken van microkredieten. Een microkrediet, meestal een paar honderd euro groot, stelt vrouwen in staat een bedrijfje te starten.

SDC heeft in de loop van de tijd een indrukwekkend Micro Finance Program weten te ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van het concept van Muhammed Yunus, die in Bangladesh de Grameen Bank stichtte en daarmee de Nobelprijs won. Inmiddels hebben zo'n 25.000 mensen, voornamelijk vrouwen, een microkrediet lopen bij SDC. Ze kunnen via het programma ook sparen en zich verzekeren.

De ervaring leert dat de vrouwen trouw rente en aflossing betalen. Ze voelen zich gesterkt door de steun en hebben moed voor de toekomst. Adopt a Tree in Nepal heeft met SDC afgesproken dat alle vrouwen met een microkrediet jaarlijks een jonge fruitboom krijgen van de stichting.

Waar komt het geld vandaan?

 

In Nederland is de stichting actief met het werven van gelden, zowel bij fondsen als bij particuliere en zakelijke donoren. Verder probeert Adopt a Tree zo veel mogelijk de publiciteit te zoeken en het grote publiek te bereiken. Bijvoorbeeld door op lokale manifestaties aanwezig te zijn.

Bij fondsen en particuliere donoren is de drijfveer tot donaties meestal de emancipatie van de ondernemende vrouwen. Bij zakelijke donoren is de CO2 vastlegging die met het planten van de bomen wordt bereikt de belangrijkste motivatie om bij te dragen.

De gegevens van donateurs worden niet zonder hun toestemming aan derden beschikbaar gesteld.

Wilt u doneren? Klik dan op de groene knop hiernaast:  Doneren

Waar gaat het geld heen?

 

Als een aanzienlijk bedrag is verzameld, dan wordt het overgemaakt aan SDC om met dat geld de aanplant van bomen te financieren. Er wordt in zo’n geval een reserve van minimaal € 500 op de rekening van SATiN aangehouden.

Het bestuur ontvangt geen beloning.

Stichting
Adopt a Tree in Nepal

IJsvogel 34
3602XN Maarssen
E-mail: info@adoptatreeinnepal.nl
Telefoon: +31645258663

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.